Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 22.2.2020
Požadovaný název souboru: 2Mxxxxx.IGC

IGC soubor: