Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 1.12.2023
Požadovaný název souboru: 3C1xxxxx.IGC

IGC soubor: