Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 24.7.2024
Požadovaný název souboru: 47Oxxxxx.IGC

IGC soubor: