Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 18.1.2020
Požadovaný název souboru: 1Ixxxxx.IGC

IGC soubor: