Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 20.8.2019
Požadovaný název souboru: 98Kxxxxx.IGC

IGC soubor: