Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 22.1.2022
Požadovaný název souboru: 21Mxxxxx.IGC

IGC soubor: