Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 20.10.2019
Požadovaný název souboru: 9AKxxxxx.IGC

IGC soubor: