Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 3.8.2020
Požadovaný název souboru: 83xxxxx.IGC

IGC soubor: