Úvod

Aeroklub Šumperk pořádá v termínu 1.5.2014 až 10.5.2014 10. Jarní pohár Jeseníků 2014. Soutěž se uskuteční ve dvou třídách, a to klubové třídě s handicapem a kombinované třídě s handicapem. Nominace na tuto soutěž je volná, takže se ji může zúčastnit každý, kdo splňuje podmínku minimálního náletu 50 hodin jako velitel kluzáku.

Závazné přihlášky je nutno podat nejpozději do 31.března 2014 dle pokynů uvedených v propozicích, tedy pomocí on-line formuláře na těchto stránkách.

Výsledky této soutěže jsou započítávány do bodování v "Žebříčku pilotů" dle SŘ AeČR.